Ana Sayfa > Özəl > Siyasi tarixin parlaq səhifələrindən

Siyasi tarixin parlaq səhifələrindən


2-03-2024, 10:27. Yazar: sevinc1
Siyasi tarixin parlaq səhifələrindən

Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan tarixinin son dərəcə ağır və
keşməkeşli günlərində, ölkənin ciddi sınaqlara məruz qaldığı bir dövrdə
Azərbaycan ziyalılarının təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə yaranmışdır. Yeni
Azərbaycan Partiyasının yaranması 1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizdə cərəyan
edən hadisələrin yekunu və mövcud olan ictimai-siyasi şəraitin məntiqi nəticəsi
idi. Ölkəni bürümüş dərin siyasi, iqtisadi, sosial böhran xalqın qabaqcıl hissəsi
olan ziyalıları, tanınmış insanları son dərəcə narahat edirdi. Bu zaman
Azərbaycanın taleyini düşünən insanlar ölkəni böhrandan çıxara biləcək yeni bir
partiya yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etdilər və bu məqsədlə xalqın sınanmış
lideri və müdrik oğlu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ətrafında birləşdilər. Məhz belə
bir vaxtda 91 nəfər Azərbaycan ziyalısının imzası ilə Naxçıvana, Heydər Əliyevə
müraciət göndərildi. Azərbaycanın ən yeni tarixinə «91-lər»in müraciəti kimi
daxil olmüş həmin sənəd əslində, bütün xalqın arzu və istəklərinin ifadəsi idi.
Azərbaycanın görkəmli ziyalıları, tanınmış insanları və nüfuzlu şəxsiyyətlərinin
imzaladıqları bu müraciətdə Heydər Əliyevdən yeni yaradılacaq siyasi partiyaya
rəhbərlik etmək xahiş olunurdu.
Xalqımızın dahi oğlu, tanınmış dövlət xadimi və böyük təcrübəyə malik
Ümummilli Lider Heydər Əliyev o dövrdə blokada şəraitində olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə sədrlik edirdi.
Azərbaycanın bütün regionlarından seçilmiş nümayəndələrin təmsil olunduğu
konfrans 1992-ci il noyabrın 21-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirildi. Təsis
konfransı Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması haqqında qərar, partiyanın
Proqram və Nizamnaməsini qəbul etdi. Konfransda Heydər Əliyev yekdilliklə
partiyanın Sədri seçildi. Habelə, partiyanın Siyasi Şurası, İdarə Heyəti və sədrin
müavinləri seçildi. Beləliklə, müstəqil Azərbaycan tarixində öz üzərində böyük
tarixi missiya götürən və xalqımızın həyatında mühüm hadisəyə çevrilən Yeni
Azərbaycan Partiyası yarandı.
YAP tarixdə çox nadir siyasi təşkilatlardan biri hesab oluna bilər ki, onun
lideri partiya yarandıqdan cəmi 6 ay keçdikdən sonra ölkənin prezidenti seçildi.
Bu hadisənin özü Heydər Əliyev şəxsiyyətinə inamı ifadə etməklə yanaşı, eyni
zamanda YAP-ın yaranmasında ifadə olunan tarixi zərurətə və partiyanın
yaranması faktına tarixin özünün çox qısa bir zaman keçdikdən sonra haqq
qazandırmasını əks etdirirdi.
İlk gündən hüquqi, dünyəvi, sivil dövlət quruculuğu yolunu tutan
Azərbaycanın demokratik islahatlar sahəsində qazandığı uğurlar da hər birimizə
bəllidir. Söz, mətbuat azadlığı təmin edildi, insan hüquqlarının qorunması
sahəsində mühüm addımlar atıldı, ölkədə çoxpartiyalı sistem yaradıldı, seçki
praktikası ildən-ilə daha da təkmilləşdirildi. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanın
dünya birliyində öz layiqli yerini tutmasına səbəb oldu. Ölkəmiz bir sıra nüfuzlu
regional və beynəlxalq təşkilatların üzvüdür. Xarici siyasətində ikitərəfli
əlaqələrin qurulmasına, inkişafına xüsusi önəm verən dövlətimizin beynəlxalq
təşkilatlarla münasibəti də yüksək səviyyədədir. Bütün bu uğurların əldə
olunmasında Yeni Azərbaycan Partiyasının rolu böyükdür. YAP qələbələr,
uğurlar partiyasıdır. YAP keçdiyi tarixi yol nəticəsində güclü siyasi təşkilata
çevrilib
YAP Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qaunvericiliyi
çərçivəsində, özünün Nizamnaməsi və Proqramı əsasında fəaliyyət göstərən, öz
sıralarına Azərbaycan hüquqi dövlət, sabit və sosialyönümlü iqtisadiyyat,
vətəndaş cəmiyyəti qurmaq ideyalarını qəbul edən vətəndaşları birləşdirən sağ
mərkəzyönümlü siyasi partiyadır. Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda
sabitliyin qorunması, demokratik siyasi münasibətlər sisteminin bərqərar
edilməsi, bazar iqtisadiyyatı modelinin yaradılması, tarixi ənənələrə və müasir
dünyanın təcrübəsinə əsaslanan milli dövlətin qurulması kimi bir sıra mühüm
vəzifələri uğurla yerinə yetirərək ölkənin siyasi həyatındakı yerini müəyyən
etmişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VII qurultayı ölkəmizin ictimai-siyasi
həyatında çox mühüm və əlamətdar hadisə kimi yadda qalacaq. Bu qurultay
Azərbaycanın Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəsi ilə şərtlənən
ölkəmizdə və ölkəmizlə bağlı dünyada formalaşmış yeni reallıqlar dövrünə
təsadüf edir. Qurultayda YAP-ın Sədri, Prezident İlham Əliyevin hesabat
dövrünü təhlil edən parlaq məruzəsi bütün partiya üzvləri üçün yeni vəzifələr
müəyyənləşdirdi.
Dövlətimizin başçısı son 17 ildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsini
qarşıda duran əsas vəzifə kimi müəyyən edib, ölkə daxilində və beynəlxalq
səviyyədə həyata keçirilən siyasətin əsasında məhz bu amil dayanıb. Yeni
Azərbaycan Partiyasının Vl qurultayından ötən dövr ərzində də Azərbaycan və
regionun həyatında mühüm dəyişikliklər baş verib. Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Vətən müharibəsində qələbə qazanıb, ərazi
bütövlüyümüzün bərpa olunması yeni reallıqlar yaradıb.
Aparılan düzgün siyasət nəticəsində siyasi və iqtisadi sahədə dayanıqlı
inkişafı təmin edilib, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox böyük nüfuza və
hörmətə malik olan ölkəyə çevrilib. Ən əsası, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunub. YAP-nın VII qurultayının keçirilməsinin əsas səbəblərindən biri
ölkədə və regionda yaranmış yeni reallıqlardır. Nəzərə alınmalıdır ki, bundan
əvvəlki dövrlərdə Azərbaycanın təşəbbüsləri ilə reallaşan bir çox layihələr
bölgəyə yenilik gətirdi, əməkdaşlığın yeni formatlarını şərtləndirdi.
Azərbaycanın uğurlu enerji, nəqliyyat siyasətimiz bölgədə və geniş mənada

Avrasiya məkanında yeni əməkdaşlıq formatlarını yaratdı, Azərbaycanın
tərəfdaşlarının sayı artdı, beynəlxalq aləmdə mövqeləri gücləndi. İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələri bölgə üçün yeni reallıqlar, yeni əməkdaşlıq imkanları
yaradıb. Ümumiyyətlə, İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri ölkəmizdə yeni
dövrə qədəm qoymaq üçün yeni imkanlar yaradıb.
YAP gələn il 30 illik yubileyinə yeniləşmiş formatda qədəm qoyur.
Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi islahatlar sahəsində ən
müasir təcrübə tətbiq edilməlidir. Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Yeni
Azərbaycan Partiyasının sıralarına bu gün yüz minlərlə insanın birləşməsini hələ
sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş Ulu öndərin və bu gün onun siyasi xəttini
uğurla davam etdirən Prezident Heydər Əliyevin xalqa göstərdiyi misilsiz
xidmətin nəticəsi kimi dəyərləndirilir.
Yeni Azərbaycan Partiyası xalqın partiyasıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası
parlament tipli, sağ mərkəzçi siyasi partiyadır. Bu gün bu partiya ölkəmizdə
həyata keçirilən hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, demokratik
inkişaf prosesində yaxından iştirak edir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
yüksəlişinə, tərəqqisinə öz töhfələrini əsirgəmir.

Nazənin Dadaşova
Nəsimi rayon gənci.
Geri dön